O projekcie

Flagowa inwestycja Polimery Police

Projekt Polimery Police to zintegrowany kompleks chemiczny obejmujący Terminal Przeładunkowo-Magazynowy, Instalację Odwodornienia Propanu (PDH), Instalację Produkcji Polipropylenu, Infrastrukturę Logistyczną Polipropylenu oraz Systemy Pomocnicze i połączenia międzysystemowe.

O projekcie

Instalacja PDH służy do przeprowadzenia procesu katalitycznego odwodornienia propanu, w ramach którego produkowany jest propylen z wydajnością na poziomie 429 tysięcy ton.

Instalacja PP służy do produkcji z wydajnością na poziomie 437 tysięcy ton polipropylenu łącznie w trzech typach: homopolimery, kopolimery randomiczne, komopolimery udarowe. Zakład wytwarzający różne typy polipropylenu pracuje w oparciu o surowce: propylen dostarczany z Instalacji PDH oraz etylen dostarczany z Terminalu Przeładunkowo-Magazynowego. Infrastruktura Logistyczna PP stanowi obszar magazynowania, logistyki i wysyłki polipropylenu.

Morski Terminal Gazowy (gazoport) pełni rolę obiektu służącego do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich oraz dostarczającego wymienione surowce do Instalacji PDH i Instalacji PP.

Instalacjami Pomocniczymi w projekcie są instalacje mediów oraz systemy połączeń międzyobiektowych. Powyższe układy są przeznaczone do zabezpieczenia niezbędnych mediów wymaganych dla pracy Instalacji PDH, Instalacji PP oraz Infrastruktury Logistycznej PP

Cele projektu
  • Stworzenie bazy dla perspektywicznego rozwoju Grupy Kapitałowej tj. Grupy Azoty S.A.;
  • Powstanie w Grupie Azoty S.A. nowego segmentu rynku o innych niż dotychczasowe cyklach koniunktury;
  • Realizacja synergii z pozostałymi zakładami Grupy Kapitałowej;
  • Wzrost i dywersyfikacja przychodów całej Grupy Kapitałowej;
  • Efektywne wykorzystanie wartościowych produktów ubocznych w instalacjach Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i uzyskanie dzięki temu pozytywnego, zintegrowanego efektu ekologicznego;
  • Wydłużenie łańcucha wartości i dalszego rozwoju polskiego przemysłu chemicznego.
Timeline

czasu

Zapraszamy do obejrzenia kilku ujęć z postępów budowy Projektu Polimery Police na przestrzeni lat. Prace konstrukcyjne rozpoczęły się w 2020 roku.

Kwiecień 2020
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Nasze produkty

Nasze produkty znajdują zastosowanie w wielu branżach

Folia
Folia
Medyczne
Medyczne
Samochodowe
Samochodowe
Rury oraz płyty
Rury oraz płyty
Elektronika
Elektronika
Włókniny
Włókniny
Opakowania
Opakowania
Lokalizacja

Zalety lokalizacji projektu
Polimery Police

Dostęp do <span>morskiego terminalu</span> gazowego

Dostęp do morskiego terminalu gazowego

Dostęp do rozwiniętej <span>infrastruktury kolejowej</span>

Dostęp do rozwiniętej infrastruktury kolejowej

Pierwszorzędna <span>logistyka</span> z krótkim czasem realizacji

Pierwszorzędna logistyka z krótkim czasem realizacji

Stats
Projekt w liczbach

Fakty i liczby, które pozwalają ocenić skalę projektu

3 500
Pracowników
Średnia liczba osób na placu budowy w ramach inwestycji w Policach
51 ha = 71
Boisk piłkarskich
Łączna powierzchnia to 71 pełnowymiarowych boisk piłkarskich (51 ha)
15 266
Ton Stali
Łączna ilość konstrukcji stalowych zbudowanych na potrzeby projektu
2 454 km
Kabli
Łączna długość okablowania elektrycznego powstałego w ramach inwestycji